MDLife Raporlama

Neler Yapıyoruz ?

MDLife Raporlama Olarak Neler Yapıyoruz ?

Maluliyet Hesaplaması

Kaza sonrası oluşabilecek kalıcı maluliyetin hesaplanması veya oran tespitinin yönetmeliklere uygun hazırlanması.

İzlenecek Yöntemler

Kaza sonrası oluşabilecek kalıcı maluliyetin iyileşme süresine kadar mevzuata uygun izlenecek yöntemler.

Psikolojik Sorunların Tespiti

Kaza sonrası oluşabilecek tüm psikolojik ve travmatik sorunların tespiti ve mevzuata uygun takibi

Bakıcı Ve SSK Giderleri Hesaplama

Kaza sonrası oluşabilecek maluliyetin geçici bakıcı ve SSK giderlerinin hesaplanması veya raporlandırılması.

Yönetmeliğe Uygun Tespit Çalışmaları

Kaza sonrası oluşabilecek kalıcı maluliyetin tıbbi iyileşme sürelerinin yönetmeliklere uygun tespiti.

Giderlerin Mevzuata Uygunluğu

Tedavi giderlerinin kaza ile bağının bulunup bulunmadığı ve sağlık mevzuatına uygun olup olmadığının tespiti